Facaderens

  • Facaderens udføres med hedevandsrensning hvilket typisk vil sige et vandtryk på 150 til 200 bar, med en temperatur på 70 til 100 grader.
  • Er godt eksempel på en sådan rensning er Nordisk Films Paladsbygning i København. Denne bygning har siden sin opmaling i 1989 været hedevandsrenset 1 gang årligt fra top til gadeplan for på den måde altid og fremstå så ren som muligt
  • På denne måde forlænger man intervallerne mellem fornyet opmaling, og får samtidig en præsentabel facade